VEELGESTELDE VRAGEN

 

Algemeen

Wanneer wordt met de bouw begonnen?

Met de bouw wordt gestart als aan de opschortende voorwaarden is voldaan zoals die genoemd zijn in de aannemingsovereenkomst. Bij een voorspoedige verkoop is de verwachting dat de start van de bouw zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022.

Wanneer kunnen we in de woning?

De verwachte bouwtijd is circa 30 maanden.

Komen er rentekosten bovenop de koopsom?

In de overeenkomst is vastgelegd dat u vanaf 4 weken nadat u naar de notaris kunt en de 'Goed Nieuwsbrief' heeft ontvangen, rente berekend zal worden.

Wanneer betaal ik de grondprijs, en wanneer betaal ik de aanneemsom?

De grondkosten worden bij het transport bij de notaris verrekend. De betaling van de aanneemsom verloopt volgens het betaalschema in termijnen zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst.

Kunnen we onze woning tijdens de bouw bekijken?

Ja, tijdens de bouw worden er daar waar mogelijk enkele kijkdagen georganiseerd.

Is de woning standaard voorzien van vloerverwarming?

Alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming. In de badkamers wordt aanvullend een elektrische handdoekradiator gemonteerd.

Welk energie installatie krijgt de woning?

De verwarming & koeling vindt plaats middels een collectieve installatie op basis van een eigen bron in het gebouw. Deze bron worden aangesloten op een collectieve installatie in de kelder. Meer informatie hierover is te vinden in de verkoopstukken.

Uit welk materiaal bestaan de kozijnen, en in welke kleur worden die geschilderd?

De buitenkozijnen en draaiende delen worden uitgevoerd in aluminium, kleur conform de kleur- en materiaalstaat. De stalen binnendeurkozijnen en paneeldeuren zijn van het fabricaat Svedex en zijn fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit.

Komt er een berging?

Alle appartementen en penthouses van de Havensuites beschikken over een berging in de woning en een tweede privé berging in de parkeergarage. De woningen van het Havenkwartier beschikken over een of twee bergingen in de bedrijfsruimte op de begane grond.

Hoe zien de keuken, het tegelwerk en het sanitair er uit?

De woning is standaard voorzien van luxe sanitair en tegelwerk. Voor de keuken is een stelpost opgenomen. Na de aankoop van de woning kunt u in de verschillende projectshowrooms uw sanitair, tegelwerk en keuken naar wens samenstellen.

Welke nutsvoorzieningen zitten er standaard in de woning?

In de woning zijn (uiteraard) water- en elektra aansluitingen aanwezig. De woning wordt bovendien voorzien van bedrade aansluitpunten voor telefoon en CAI/Data in de woonkamer en slaapkamer 1. Een aansluiting op glasvezel is mogelijk.

Hoeveel elektra groepen zitten er in de woning?

De meterkast wordt aangesloten op een 3x25 ampère aansluiting. Het aantal groepen is afhankelijk van het type en formaat van de woning.

Zitten er standaard lichtpunten en WCD’s bij het balkon/terras?

Ter plaatse van het balkon en terras/buitenruimte(n) wordt één aansluitpunt en armatuur voor buitenverlichting aangebracht.

Wat voor bestrating komt er bij de woningen?

De balkons worden uitgevoerd als prefab betonnen balkonplaten. De bovenzijde is afgewerkt met een antislip motief. De (dak)terrassen van de woningen worden voorzien van betontegels, afmeting 50 x 50 cm.

Wat voor ventilatiesysteem komt er in de woning?

In de woning wordt gebalanceerde ventilatie aangebracht, welke gebaseerd is op een afzuigsysteem en een luchttoevoersysteem, waarbij de afgevoerde lucht gelijk is aan de toegevoerde lucht. Daarvoor zal een zogenaamd WTW-systeem worden aangebracht.

Welke wanden zijn dragend en kunnen er wanden vervallen?

Dit is zichtbaar op de verkooptekening, de dragende wanden zijn onderscheidend weergegeven. Een deel van de niet-dragende wanden kunnen in overleg met de kopersbegeleiding komen te vervallen indien installatietechnisch mogelijk. Dit is een onderdeel van het koperstraject.

Worden de wanden en plafonds in de gehele woning gespoten of worden deze kaal/ behangklaar opgeleverd? Indien kaal opgeleverd, is er een mogelijkheid om de gehele woning te spuiten en wat zijn hiervan ongeveer de kosten?

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De badkamers worden voorzien van wandtegels kamerhoog. Het toilet tot een hoogte van 1.500 mm en daarboven wordt spuitwerk aangebracht. Er wordt door de kopersbegeiding niet voorzien in een aanbieding van nadere afwerking van de wanden.

Worden de ramen in de woning uitgevoerd in draai-/kiep?

De draaiende delen van de ramen worden uitgevoerd in draai of draai-/kiep. Dit is aangegeven op de verkooptekeningen en is afhankelijk van het type woning

Bestaat er een mogelijkheid om de fiets op te laden in de berging?

Elk appartement beschikt over een berging voorzien van een aansluitpunt voor verlichting (exclusief armatuur) en een enkele wandcontactdoos welke is gekoppeld aan een appartement. Hier kunnen elektrische fietsen e.d. opgeladen worden. 

Welke vorm van horeca komt er op de begane grond van de Havensuites?

Daghoreca

Voor wie is de daktuin toegankelijk?

De daktuin is alleen toegankelijk voor de bewoners van het Havenkwartier en de Havenmeester.

Zijn er ligplaatsen in de haven beschikbaar?

GREEN heeft een beperkt aantal overdekte ligplaatsen in de haven gereserveerd voor de bewoners van Baronie Haven. Informeert u naar de mogelijkheden bij de makelaars.

Openbare ruimte

Wat voor bestrating komt er in het openbare gebied?

De bestrating in het openbare gebied sluit aan op de reeds bestaande bestrating, conform inrichtingsplan van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Is er voldoende parkeerruimte? Kan ik parkeerplekken bijkopen?

De appartementen en de atelierwoningen beschikken over 1 of 2 parkeerplaatsen in de privé parkeergarage. De woningen in het Havenkwartier die aan de Prinses Margrietlaan zijn gelegen kunnen daarnaast ook gebruik maken van de openbare parkeerplaatsen bij de entree van de woning. Er bestaat de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen af te nemen.

Is de garage openbaar?

De parkeergarage is exclusief toegankelijk voor bewoners. Er wordt een apart parkeerdek gerealiseerd voor bezoekers.

Wat voor voorzieningen komen er en waar?

Op het openbare gedeelte van de daktuin worden enkele zitplaatsen gecreëerd.

Is de parkeergarage ook bedoeld voor bezoekers van het winkelcentrum?

De parkeergarage is alleen bestemd voor bewoners van het complex en ingedeeld met bergingen, fietsenstallingen en parkeerplaatsen. Voor de bezoekers van het winkelcentrum is een separaat parkeerdek voorzien.

Koperskeuze

Kan ik een houten-, pvc-, tegel- of parketvloer leggen?

Ja dit is mogelijk, op de afwerkvloer kan een houten-, pvc-, tegel- of parketvloer gelegd worden. Wel zijn er voorwaarden van toepassing in verband met de vloerverwarming en geluid. Informeer hiernaar bij de kopersbegeleiding.

Wat zijn de namen van installateurs en keuken, tegel- en sanitair leveranciers?

De kopersbegeleiding zal u t.z.t. in contact brengen met de projectleveranciers. Deze gegevens treft u in de kopersmap.

Kan ik voor een andere leverancier kiezen voor de keuken, het tegelwerk en het sanitair?

Het is mogelijk om de keukenopstelling door een derde te laten leveren, het tegelwerk en het sanitair niet in verband met garanties. Nadere informatie hieromtrent is beschikbaar bij de kopersbegeleider.

Kan de keuken ook voor de oplevering worden geplaatst? Onder welke voorwaarden?

De keuken worden na de oplevering geplaatst.

Kunnen we een openhaard plaatsen? Kunnen we een (gas) haard plaatsen?

Nee, dit is niet mogelijk. Het gehele complex wordt ook gasloos opgeleverd conform de geldende richtlijnen. Een openhaard is eveneens niet toegestaan.

Kunnen we andere binnendeuren kiezen? Glazen deuren?

U kunt andere binnendeuren kiezen, dit is onderdeel van het meer- en minderwerk traject met de kopersbegeleiding.

Kunnen er screens/zonwering worden geplaatst?

Er kan zonwering worden geplaatst conform de aangegeven richtlijnen van de architect. Deze uitgangspunten worden nader toegelicht door de kopersbegeleider.

Kunnen er PV-panelen worden geplaatst?

Het zonnestroomsysteem wordt aangelegd door de ESCo (Energy Service Company). De ESCo is eigenaar van de installatie, neemt de opgewekte zonnestroom af en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de installatie.  

Bestaat er een mogelijkheid om de auto op te laden in de parkeergarage?

Oplaadpunten voor elektrische auto’s worden door de ESCO in het openbare gebied aangelegd, aangezien het in de ondergrondse parkeergarage door de brandweer niet is toegestaan.

Hoe worden de woningen bij veel belangstelling toegewezen?

Bij grote belangstelling worden de woningen toegewezen door de ontwikkelaar. Zie hiervoor het formulier verkoopprocedure toewijzing.